Vítáme Vás na internetových stránkách obce Deštná

PROJEKT „Výměna oken v KD Deštná“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Cílem projektu byla výměna již zastaralých a nevyhovujících okenních výplní a vstupních dveří. Realizace tohoto projektu přispěla k modernizaci obecního kulturního domu s ke zkvalitnění kulturního života v obci.

20240607_publicita-eu.pdf

O Z N Á M E N Í – ZTRÁTY A NÁLEZY

Na „Písečňáku“ a na silnici u hřbitova byly nalezeny tyto klíče viz. PDF.

20240519_ztraty-a-nalezy.pdf

U P O Z O R N Ě N Í

Ke dni 31. 5. 2023 skončila platnost smlouvám o nájmu hrobového místa / urnové schránky. PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ DOPOSUD NEUZAVŘELI NOVÉ SMLOUVY, ABY TAK UČINILI V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ !

20240419_smlouvy-hrob.pdf

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad oznamuje občanům termíny a výši poplatků za TDO (komunální odpad) a psa.

20240412_poplatky-2024.pdf

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Obec Deštná – nedostatečná kapacita vodních zdrojů pro zásobování obce.

20240105_voda.pdf

O Z N Á M E N Í

Úplná uzavírka místní komunikace č. 84c Bahna – Rumberk

20230807_uzavirka-komunikace-a.pdf
20230807_uzavirka-komunikace-b.pdf

PROJEKT „Vybavení kulturního domu“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Publicita_EU_leader.pdf