Vítáme Vás na internetových stránkách obce Deštná

O Z N Á M E N Í

Úplná uzavírka místní komunikace č. 84c Bahna – Rumberk

20230807_uzavirka-komunikace-a.pdf
20230807_uzavirka-komunikace-b.pdf

O Z N Á M E N Í – VZHLEDEM K NEDOSTATKU PITNÉ VODY

žádáme občany, aby šetřily pitnou vodou a dodržovaly následující opatření:
ZÁKAZ zalévání, dopouštění bazénů, umývání automobilů PITNOU VODOU!!!

20230720_voda.pdf

PROJEKT „Vybavení kulturního domu“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Publicita_EU_leader.pdf