Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Deštná – Roubanina užívá společenstevní honitbu o výměře 1.850 ha, jejímž držitelem je Honební společenstvo Deštná-Roubanina. Myslivci ke své činnosti využívají mysliveckou chatu, která slouží jako zázemí při pořádání nejrůznějších akcí. Myslivci v Deštné zejména v zimních měsících pečují o srnčí a drobnou zvěř, kterou přikrmují v několika desítkách krmných zařízení. Honitba MS Deštná-Roubanina je známá především dobrými výřady černé zvěře, které se za rok uloví průměrně 50-60 kusů.