Obecní vlajka a znak obce

V Praze 13.11.2008 se zúčastnil starosta obce Deštná pan Tomáš Kraut slavnostního předání dekretu k používání obecní vlajky a znaku obce. Tento dekret převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka. Je dobré, že se obec Deštná zařadila mezi obce , které již tuto výsadu mají.