Zastupitelstvo

starosta
Tomáš Kraut

místostarostka
ing. Marie Pospíšilová

členové zastupitelstva
Tomáš Kraut
Ing. Marie Pospíšilová
Ing. arch. Jiří Hloušek
Richard Palbuchta
Lucie Mifková
Ing. Michaela Lebišová
Marie Hrabalová

finanční výbor
předseda – ing. Michaela Lebišová
členové – Lucie Mifková
Richard Palbuchta

kontrolní výbor
předseda – ing. arch. Jiří Hloušek
členové – Marie Hrabalová
Richard Palbuchta

kulturní výbor
předseda – Lucie Mifková
členové – ing. arch. Jiří Hloušek
Marie Hrabalová

zástupce obce – školní rada
ing. Michaela Lebišová

účetní
Renata Kalová