Zastupitelstvo

starosta
Tomáš Kraut

místostarostka
ing. Marie Pospíšilová

členové zastupitelstva
ing. arch. Jiří Hloušek
René Maresch
Lucie Mifková
Pavel Jurka
Richard Palbuchta

finanční výbor
předseda – René Maresch
členové – Lucie Mifková
Richard Palbuchta

kontrolní výbor
předseda – ing. arch. Jiří Hloušek
členové – Pavel Jurka
René Maresch

výbor pro sportovní aktivity
předseda – Pavel Jurka
členové – Richard Palbuchta
René Maresch

kulturní výbor
předseda – Lucie Mifková
členové – Marie Pospíšilová
Tomáš Kraut

účetní
Renata Kalová