GDPR

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Arch. Jiří Hloušek
bytem Deštná 61, 679 61 Letovice
telefon 516 475 941
Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.